Intelektualno vlasništvo

Sav sadržaj ovih stranica tekstovi, sheme, fotografije, slike, ilustracije kao i drugi sadržaji zaštićeni su autorskim pravom kao i pravom kreatora stranice. Određeni logotipi i nazivi poduzeća koji se mogu naći u sadržaju stanice zaštićena su imena. Najstrože je zabranjeno umnožavanje, reproduciranje, objavljivanje, kopiranje, distribuiranje ili prilagodba bilo kojeg dijela stranice bez prethodne suglasnosti Liccos d.o.o. Obavljanje prije navedenih radnji predstavlja povredu zakona o autorskim pravima i ostalih zakona o pravu vlasništva.