Isključenje odgovornosti

Poduzeće Liccos d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u svezi sa korištenjem ovih internet stranica jedino ako počinjena šteta nije direktno povezana sa nesavjesnim postupanjem zaposlenika Liccos d.o.o.

Isključenje odgovornosti se odnosi na štetu koja može nastati iz nemogućnosti pristupa ovim mrežnim stranicama a na koju ne može utjecati Liccos d.o.o.

Liccos d.o.o. isto tako ne prihvaća odgovornost za nastalu štetu koja je posljedica nesavjesnog rukovanja sa robom dostavnih službi. Ukoliko šteta nastane prilikom transporta i manipulacija robom odgovornost Liccos d.o.o. se ograničava samo do trenutka predaje robe dostavnoj službi.