Sigurnost podataka

Liccos d.o.o. se obvezuje pružiti zaštitu osobnih podataka svih naših klijenata na način da se ograniči na prikupljanje samo osnovnih podataka koji su potrebni za izvršavanje naših obaveza. Liccos d.o.o. koristi prikupljene podatke u funkciji proširenja servisne baze podataka kako bi se mogle efikasno provoditi servisne aktivnosti. Svi prikupljeni podaci su strogo čuvani i dostupni isključivo djelatnicima Liccos d.o.o. radi obavljanja poslovnih aktivnosti. Liccos d.o.o. odgovoran je za poštivanje načela zaštite privatnosti.